Marieke van Gemert , Ids Wiersma tekent ’s Rijks Munt, schetsen en schilderingen van industrieel erfgoed in de Utrechtse Munt, 1996.
In het muntgebouw aan de Leidseweg te Utrecht zijn een tiental grote olieverfwerken van Ids Wiersma (1878-1965) in het interieur van de bibliotheek opgenomen. De schilderijen geven het productieproces in de Munt rond 1910 weer. Voorstudies en informatie uit het archief van de Munt geven een beeld van de ontstaansgeschiedenis van deze werken. 46 pagina’s